„Folytatódik az együtt gondolkodás és közös munka”

A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2024. május 22. napon tartott ülésén elfogadásra került a Társulás 2023. évi költségvetéséről készült beszámoló, valamint a 2023. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentés.

A fenti napirendeket meghívott vendégeink előadásai követték, amely kapcsán élénk párbeszéd alakult ki az előadás témájával kapcsolatosan.

Meghívott vendégeink voltak dr. Gordos Tamás – a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács munkaszervezete, – a Pro Regio Nonprofit Kft. szakértője, aki az agglomerációt érintő településtervezési projektekről és fejlesztésekről tájékoztatta a jelenlévőket, illetve az Egyensúly Intézet részéről Filippov Gábor és Marek Bertram tartott előadást a „Jövő települései Magyarországon- 2024. évi Településindex” kutatás tapasztalatai kapcsán.

Az Egyensúly Intézet 2018 végén alakult meg, 2020 óta működik a nyilvánosság előtt. Nem politikai elemző intézet, hanem szakpolitikai agytröszt, amely az ország egészét hosszú távon érintő közpolitikai kérdésekkel foglalkozik és ezek kapcsán dolgozik ki szakpolitikai javaslatokat, csomagokat és ehhez kapcsolódó más szellemi termékeket. Az Intézet anyagilag is független, nem függ semmilyen gazdasági csoporttól, politikai oldaltól, együtt dolgozik a kormányzattal, az ellenzékkel, önkormányzatokkal. Az Intézetnél adatalapú gondolkodás zajlik, készítettek már javaslatot a népegészségügyi politikáról, a gazdasági növekedés felpörgetésének lehetőségéről, a városok szétterjedéséről, klímavédelmi kérdésekben és energiapolitikai témakörben is. Jelen ülésen a Településindex tapasztalatait kívánták megosztani a település vezetőivel, amely kimutatás mind a 3155 magyarországi települést 53 indikátor alapján értékeli. A felmérés célja, hogy legyen összehasonlítási alap arra, hogy mely települések hova jutottak egy adott bázisról, ahol elkezdték gyűjteni az adatokat. Ezt szeretnék majd nemzetközi adatokkal is bővíteni, hogy látszódjon, hogy a régióban a magyar települések hol állnak, merre haladnak, hol kimutathatóak fejlődési lehetőségek.

dr Gordos Tamás a Budapesti agglomeráció területfejlesztési koncepciójának indokoltságáról, jelenlegi állásáról és további várható feladatairól beszélt, amely során kiemelte milyen hasznos lesz ez a települések számára, ha a koncepción keresztül üzenni tudnak bizonyos szolgáltatások fejlesztésének szükségességéről és térségi beruházások fontosságáról.

Az előadások rámutattak arra, milyen fontos az együttműködés a térség települései és a központi szervek között, hiszen a fejlődésnek ez a kulcsa és záloga.

Kapcsolat