A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:

  • Magyarország Alaptörvénye
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • FAÖT SZMSZ (dokumentumok között)
  • Gyál Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szabályzata az adatvédelemről és adatbiztonságról. http://www.gyal.hu/adatvedelem/

Kapcsolat