A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, egyéb szervezeti egységgel a Társulás nem rendelkezik.

Kapcsolat