A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében.

A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 10. §. (1) bekezdése értelmében cél a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, pályázatok benyújtása, források megszerzésére.

A tagönkormányzatok a Társulásra helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket nem ruháznak át.

A Társulás szakágazat kódja: 841317. Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

 

Kormányzati funkciók

036020        Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

041210        Munkaügy igazgatása

044310        Építésügy igazgatása

045120        Út, autópálya, építése

045140        Városi és elővárosi közúti személyszállítás

047410        Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

052020        Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

054020        Védett természeti terültetek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

061020        Lakóépület építése

074054        Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

076061        Környezet-egészségügyi feladatok

081030        Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081061        Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082091        Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

098040        Nemzetközi oktatási együttműködés

011130        Önkormányzat és Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Kapcsolat