A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A Társulás alapvető célja az érintett települések közösen való fellépése – bizonyos ügyekben Budapesttel együtt – az agglomerációs települések érdekében.

A legfontosabb feladat a közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere többek között a (közösségi) közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és a katasztrófavédelem területén, illetve a kulturális és sport kapcsolatok elmélyítése.

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 3 § (1) bekezdése értelmében cél a térségi települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint a pályázatok figyelése, pályázatok benyújtása, források megszerzésére.

A tagönkormányzatok a Társulásra helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket nem ruháznak át.

A Társulás szakágazat kódja: 841317. Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása

Kormányzati funkciók

011130            Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

036020            Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás

041210            Munkaügy igazgatása

044310            Építésügy igazgatása

045120            Út, autópálya építése

045140            Városi és elővárosi közúti személyszállítás

047410            Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

052020            Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

054020            Védett természeti terültetek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

061020            Lakóépület építése

074054            Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

076061            Környezet-egészségügyi feladatok

081030            Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081061            Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

082091            Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

098040            Nemzetközi oktatási együttműködés

 

Kapcsolat