A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Társulás ilyennel nem rendelkezik.

Kapcsolat