A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Pest Vármegyei Kormányhivatal

1052 Budapest Városház utca 7.

Tarnai Richárd kormánymegbízott

Tel.: 06-1-485-6900

Fax.: 06-1-485-6903

E-mail: pest@pest.gov.hu

www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

Kapcsolat