Elfogadták a FAÖT 2022. évi költségvetését

A FAÖT január 26-án tartott ülésének keretében az érintett települések polgármesterei elfogadták a FAÖT költségvetését, amely számos polgármesteri és hivatali vezetői egyeztetés után kerülhetett napirendre.

A Társulás 2022. évi bevételei a Társulási Megállapodás alapján fizetendő tagdíjakból, valamint a 2021. évi maradvány összegéből származnak.

A működési kiadásoknál a személyi juttatások soron a honlap szerkesztéséért fizetendő megbízási díjra, reprezentációs kiadásokra, a munkaadókat terhelő járulékok soron pedig az ezek után fizetendő járulékok összege került tervezésre.

A dologi kiadások soron a bevételekből, az előző tételek levonását követően fennmaradó összegből a társulás működéséhez szükséges tételek kerülnek kifizetésre, például bankköltség, postaköltség.

Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a FAÖT idei gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a FAÖT ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 5 691 648 Ft. A társulási elnöki határozat adataiból látható, hogy a 2022. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel minden érintett település vezetőitől.

A FAÖT teljes költségvetése ide kattintva megtekinthető.

Kapcsolat