Elfogadták a FAÖT 2021. évi költségvetését

A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet miatt a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (továbbiakban: FAÖT) 2021. januárra tervezett ülését nem lehetett megtartani, így az érintett települések polgármesterei elektronikusan leadott szavazatai alapján Pápai Mihály polgármester, a társulás elnöke február 4-én elfogadta a FAÖT költségvetését, amely számos polgármesteri és hivatali vezetői egyeztetés után kerülhetett napirendre.

A Társulás 2021. évi bevételei a Társulási Megállapodás alapján fizetendő tagdíjakból, valamint a 2020. évi maradvány összegéből származnak.

A működési kiadásoknál a személyi juttatások soron a honlap szerkesztéséért fizetendő megbízási díjra, reprezentációs kiadásokra, a munkaadókat terhelő járulékok soron pedig az ezek után fizetendő járulékok összege került tervezésre.

A dologi kiadások soron terveztük a bevételekből az előző tételek levonását követően fennmaradó összeget, amelyből a társulás működéséhez szükséges tételek kerülnek kifizetésre, pl. bankköltség, postaktg, stb.

A FAÖT költségvetés mellékletében szerepeltettük a Társulás által adott közvetett támogatások, az adósságot keletkező ügyletek és a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését

Összességében elmondható, hogy stabil és megalapozott a FAÖT idei gazdálkodási tervezete. A költségvetési mérleg szerint a FAÖT ez évi kiadásainak és bevételeinek főösszege 4 008 339 Ft. Hitelfelvétellel nem számolunk az idei költségvetésben sem. A társulási elnöki határozat adataiból látható, hogy a 2021. év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel minden érintett település vezetőitől.

Kapcsolat