„a valós problémákra kell jó megoldást találnunk”

2013. május 9-én tartotta a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) soros ülését.


Ennek kezdetén Pápai Mihály, Gyál polgármestere, a FAÖT elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót dr. Szűcs Lajosnak, a Pest Megyei Közgyűlés elnökének, a Parlament jegyzőjének, aki a Budapest és Pest megye között a közelmúltban kötött keretmegállapodásról tartott előadást. A Pest Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, hogy a 2014-2020-ig tartó fejlesztési ciklus programjaiban megszűnik a települések és térségek közötti céltalan versengés és olyan programok készülnek, amelyek az egyes térségek adottságaira építenek, és összehangolják a települések törekvéseit. A jövőben nem fordulhat elő, hogy a települések egymás versengő ellenfelei legyenek egy-egy beruházás kapcsán. Az elkészült koncepció azokat az elképzeléseket tartalmazza, amit az elkövetkező időszakban szeretne a megye megvalósítani. Kitért arra, hogy a következő 7 éves fejlesztési ciklusban Pest megye és a főváros továbbra is egy régiót fog alkotni. Ezért a közös fejlesztéseket folyamatosan egyeztetni kell. Ezt szolgálja a két fél között létrejött stratégiai megállapodás. Hozzátette: „a valós problémákra kell jó megoldást találnunk”, azaz a gazdaságfejlesztésre, versenyképességre és munkahelyteremtésre kell fókuszálni az elkövetkező években.


Ezt követően Kuszák Miklós, a Pest Megyei Területfejlesztési NKft. Ügyvezetője ismertette a megye területfejlesztési koncepcióját. A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták a koncepció ismertetését, majd feltehették kérdéseiket, amelyek között felmerült az M0 körgyűrű befejezésének vágya és a különböző fejleszthető területek koncepcióba való bevonása is.


Dorka Áron előadásában a nagyvárosok és agglomerációjuk együttélésére sorolt nemzetközi példákat.


Mindezek után a jelen lévő tagok elfogadták a FAÖT 2012. évi zárszámadását és 2013. évi költségvetését.


Az ülés végén Pápai Mihály örömét fejezte ki, hogy Gyál otthont adhatott a rendezvénynek, és a Főváros és a Megye kíváncsi az agglomerációs települések véleményére, javaslataira.

Kapcsolat