Kistarcsán találkoztak a FAÖT tagjai

2012. május 23-án Kistarcsán találkoztak a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) tagtelepüléseinek vezetői, hogy megtartsák soros ülésüket.

A találkozót Kistarcsa polgármestere, Solymosi Sándor nyitotta meg, aki örömét fejezte ki afelett, hogy a településvezetők elfogadták a meghívását.

Az ülés Dr. Simon Tamás rendőr dandártábornok, Pest megyei rendőrfőkapitány előadásával folytatódott, aki átfogó, részletes előadás keretében beszélt a rendőrség és az agglomerációs települések kapcsolatáról. Előadása summázataként 11 olyan területet határozott meg, amelyek kapcsán az agglomerációs együttműködés feltétlenül szükséges. Ezek a közbiztonság rendőrségi és önkormányzati feladatainak összehangolása,  a Lakosság Orientált Rendőrkapitánysági Program (szabadidős rendőrök, térfigyelő rendszerek stb.),  az együttműködés a munka feltételeinek megteremtésében, a közös tevékenységek a szakhatóságokkal és más rendvédelmi szervekkel,  a közös sajtófellépés lehetőségei, a Kistérségi Együttműködési Fórumok léte és működése, a lakosság közeli programokon való megjelenés, a látható és reagáló rendőrök megjelenése, a SZEM mozgalom népszerűsítése, a panaszok és észrevételek közös értékelése és felhasználása, valamint az információáramlás biztosítása.

 Szeghné Szente Gizella, a Kapcsoló Kft. ügyvezető igazgatója az energiagazdálkodással kapcsolatos megtakarítási lehetőségekről beszélt előadásában. Hangsúlyozta, hogy az új, 21. századi igényeknek megfelelő energiatakarékos izzók segítségével az egyes önkormányzatok rengeteg pénzt megspórolhatnak.

Ezt követően Pápai Mihály, a FAÖT elnöke beszámolt az április 26-án tartott agglomerációs konferenciáról, melyen maga is előadóként vett részt, és örömét fejezte ki, miszerint végre elindult a párbeszéd a főváros és az agglomerációs települések között. Ehhez kapcsolódóan Marthi Zsuzsa, a Portaterv Kft. ügyvezetője tartott előadást „Területfejlesztési problémák és célok az agglomerációban” címmel. Előadásának végkicsengése az volt, hogy sokféle érdeket, szereplőt kell, a lehető legmagasabb szinten egy irányba terelni, egy közösen megfogalmazott cél mentén, amelyet a közszférának (önkormányzatnak) kell kezdeményezni és a megvalósítást menedzselni.

Az ülés zárásaként a jelenlévők rövid sétát tettek az egykori Kistarcsai Központi Internálótáborban.

A FAÖT következő ülésére előreláthatólag 2012 őszén fog sor kerülni Gyálon.

Kapcsolat